Componenţa comisiilor metodice în anul şcolar 2020 - 2021

Aria curriculara Limbă şi comunicare              
responsabil prof. Groszos Tatiana

Limba şi literatura română - responsabil prof. Groszos Tatiana
Groszos Tatiana
Muşat Angelica
Chiţu Adriana
Țițentos Flori-Mihaela
Popa Mihaela
Nechifor Adina


Limbi moderne - responsabil Gorciac Raluca
Gorciac Raluca
Micu Ştefania Georgiana
Oprea Angelica
Giurgiu Elena - Alina
Ciobanu Georgiana Liliana
Ghetu Veronica


Aria curriculara Matematică şi Ştiinţele naturii                              

 responsabil prof. Şerban Roxana            Matematică - responsabil Diţă Claudia

            Minea Carmen 

            Diţă Claudia

            Marin Mihaela Laura

            Moldoveanu Oana Cătălina

            Garoiu Tatiana

            


           Ştiinţe  - responsabil Cârjan Nicoleta - Mioara

            Şerban Camelia Roxana

            Chitruşcă Voica

            Cîrjan Nicoleta - Mioara

            Traistaru Cristina

             Mitrea Marieta 

            

           


Aria curriculara Om şi societate  
responsabil prof. Cîrîc geanina Mariana
         Săraru Violeta - Valentina
         Cîrîc Geanina Mariana
         Bulancea Valentina
         Burtea Violeta Cristina
         Kaloxilos Elena Salomeea
         Susanu Neaga
         Gagu Mircea Valentin
         Micu Antonel
         Piticaş Marian
         Pisica Valerica
         Dimache Florentina
         Berilă Iuliana
         


Comisia  Consiliere şi orientare  

responsabil prof. Apetrei Gabriela

Comisia Dirigintilor prof. Serban Roxana

      

  Aria curriculara Tehnologii  responsabil prof. ing.  Apetrei Gabriela  


         Protectia mediului  responsabil  ing.Chirpac Carmen

            Chirpac Carmen
            Sora Dorina Didina
            Barbălată Carmen
            Mitrea Marieta
            
        
        Servicii   - responsabil prof. Axente Vasile         
            Axente Vasilica    
            Leocă Violeta
            Trofin Pauna
            Strîmbei Florentina Mihaela
            Hurmuzache Viorica
            
            
        Industrie alimentara responsabil 
                        prof.  Apetrei Gabriela
             Zugravu Laura   
             Tachita Mirela
             Apetrei Gabriela
             Cîrneci Nicoleta Ştefania
             Ghionea Florea
              Iacob Violeta
       
         Tehnică - responsabil ing.Șandru Carmen            
            Şandru Carmen 
            Paraschiv Cristina
            Fodor Daniela
            Moise Viorel Vicențiu
            Anghel Marin
            Zota Catalin
           Micu Ionel
           Sandu Tudorel
           Ujică Florentina
           
                  
           Resurse materiale

  Procesul de invatamant se desfasoara  in mai multe corpuri de cladiri:

Corpul principal - copul A al unitatii scolare in care sunt 5 sali de clasa, laboratoare, cabinete si  biblioteca.


 CABINETE


cabinet desen tehnic
1 cabinet  geografie

1 cabinet biologie 
cabinet mecanica
1 cabinet limba si literatura romana
cabinet protectia muncii
cabinet ecologie si protectia mediului
cabinet limbi moderne
1 cabinet religie
cabinet de integrare europeana - sala " Jean  Monet"


LABORATOARE

1 laborator chimie - fizica
2 laboratooare fizica 
1 laborator electrotehnica
2 laboratoare de informatica


Corpul B - in care sunt 22 sali de clasa


Corpul C - cu ateliere scolare si laboratoare


LABORATOARE 

2 laboratoare de chimie
                                                                                                           1 labotaror tehnologic

                                                                                                            ATELIERE

                                                                                                           1 atelier mecanic
                                                                                                           1 atelier electric
                                                                                                           1 atelier brutarie  - patiserie
                                                                                                           1 atelier lacatuserie
                                                                                                           1 atelier sudura
                                                                                                           1 atelier prelucrarea lemnului
                                                                                                           1 atelier turism si alimentatie publica