Componenţa comisiilor metodice în anul şcolar 2019 - 2020

Aria curriculara Limbă şi comunicare              
responsabil prof. Groszos Tatiana

Limba şi literatura română - responsabil prof. Groszos Tatiana
Groszos Tatiana
Muşat Angelica
Chiţu Adriana
Țițentos Flori-Mihaela
Bărbătescu Elisabeta Florentina

Limbi moderne - responsabil Gorciac Raluca
Gorciac Raluca
Micu Ştefania Georgiana
Oprea Angelica
Stamate Mădălina
Giurgiu Elena - Alina
Ciobanu Georgiana Liliana
Tudorache Alina Gabriela


Aria curriculara Matematică şi Ştiinţele naturii                              

 responsabil prof. Şerban Roxana            Matematică - responsabil Diţă Claudia

            Minea Carmen 

            Diţă Claudia

            Marin Mihaela Laura

            Moldoveanu Oana Cătălina

            


           Ştiinţe  - responsabil Cârjan Nicoleta - Mioara

            Şerban Camelia Roxana

            Vâlcu Marioara

            Chitruşcă Voica

            Cârjan Nicoleta - Mioara

            Coman Florența

           


Aria curriculara Om şi societate  
responsabil prof. Cîrîc geanina Mariana
         Săraru Violeta - Valentina
         Cîrîc Geanina Mariana
         Burtea Violeta Cristina
         
         Susanu Neaga
        
         Gagu Mircea Valentin
         Tănase Viorel
         Piticaş Marian
         Pisica Valerica
         Dimache Florentina
         Berilă Iuliana
         


Comisia  Consiliere şi orientare  

responsabil prof. Apetrei Gabriela

Comisia Dirigintilor prof. Serban Roxana

      

  Aria curriculara Tehnologii  responsabil prof. ing.  Apetrei Gabriela  


         Protectia mediului  responsabil  ing.Chirpac Carmen

            Chirpac Carmen
            Sora Dorina Didina
            Barbălată Carmen
            Valcu Georgeta
             Mitrea Marieta
            
        
        Servicii   - responsabil prof. Axente Vasile         
            Axente Vasilica    
            Leocă Violeta
            Trofin Pauna
            Mistrianu Silvia
            Strîmbei Florentina Mihaela
            Hurmuzache Viorica
            
            
        Industrie alimentara responsabil 
                        prof.  Ghiniță Constantin Simona
                 
            Ghiniță Constantin Simona
            Tachita Mirela
             Apetrei Gabriela
             Cârneci Nicoleta Ştefania
             Ghionea Florea
       
         Tehnică - responsabil ing.Șandru Carmen            
            Şandru Carmen 
            Paraschiv Cristina
            Butnaru Claudia
            Boiangiu Dorina
           Moise Viorel Vicențiu
            Anghel Marin
           Sandu Tudorel
           Ujică Florentina
           Anghel Marin 
           Zota Aurel Cătălin
           Florea Ionel       
           


Resurse materiale

  Procesul de invatamant se desfasoara  in mai multe corpuri de cladiri:

Corpul principal - copul A al unitatii scolare in care sunt 5 sali de clasa, laboratoare, cabinete si  biblioteca.


 CABINETE


cabinet desen tehnic
1 cabinet  geografie

1 cabinet biologie 
cabinet mecanica
1 cabinet limba si literatura romana
cabinet protectia muncii
cabinet ecologie si protectia mediului
cabinet limbi moderne
1 cabinet religie
cabinet de integrare europeana - sala " Jean  Monet"


LABORATOARE

1 laborator chimie - fizica
2 laboratooare fizica 
1 laborator electrotehnica
2 laboratoare de informatica


Corpul B - in care sunt 22 sali de clasa


Corpul C - cu ateliere scolare si laboratoare


LABORATOARE 

2 laboratoare de chimie
                                                                                                           1 labotaror tehnologic

                                                                                                            ATELIERE

                                                                                                           1 atelier mecanic
                                                                                                           1 atelier electric
                                                                                                           1 atelier brutarie  - patiserie
                                                                                                           1 atelier lacatuserie
                                                                                                           1 atelier sudura
                                                                                                           1 atelier prelucrarea lemnului
                                                                                                           1 atelier turism si alimentatie publica