SCURT ISTORIC


 

1956   -  ia fiinţă Şcoala de Personal tehnic cu durata de 2 ani si respectiv 3 ani, în felul acesta şcoala capătă titulatura de Grupul Şcolar de Chimie Brăila. Localul vechi devine neîncăpător şi şcoala se mută pe şoseaua Viziru km 1 (în localul regimentelor 38 infanterie si 5 graniceri);

1963- 1964  -  ia fiinţa Şcoala Tehnică de Maiştri, cursuri de zi şi seral;

1966 - ia fiinţă primul liceu industrial  ”Liceul Industrial de Chimie” care funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea pentru început în sediul vechi;

1968 - liceul capată denumirea de ”Liceul Industrial de Chimie şi Construcţii de Maşini ” şi se mută în localul Şcolii generale Nr.23;

1971 -  se da în folosinţă localul de pe şoseaua  Buzăului nr.15 care reuneşte şcoala profesională ; şcoala tehnică; şcoala de maiştri şi liceul industrial;

1990 -  şcoala capătă titulatura de ”Grupul Şcolar Industrial de Chimie Industrială”;

1998 -  se schimbă titulatura în ”Grupul Şcolar Industrial Costin D.Neniţescu ”.      În prezent şcolarizează prin toate formele de învăţământ preuniversitar- liceu cursuri de zi, seral.frecvenţă redusă ; scoala postliceală şi şcoală de maiştri – un numar de 1344 elevi si tineri.

      În anul şcolar 2006-2007, în instituţia noastră au funcţionat clase cu următoarele specializări:

  • Liceu curs zi, filiera tehnologică, profil Resurse naturale şi protecţia mediului – specializarea Tehnician analize produse alimentare
  • Liceu curs zi, filiera tehnologică, profil Resurse naturale şi protecţia mediului – specializarea Tehnician în protecţia mediului
  • Liceu curs zi, filiera tehnologică, profil Resurse naturale şi protecţia mediului – specializarea Tehnician industria alimentară
  • Liceu curs zi, filiera tehnologică, profil Tehnic – specializarea Tehnician instalaţii electrice
  • Liceu curs zi, filiera tehnologică, profil Tehnic – specializarea Tehnician automatizări
  • Liceu curs zi, filiera tehnologică, profil Tehnic – specializarea Tehnician operator tehnică de calcul
  • Liceu curs frecvenţă redusa, filiera tehnologică, profil Resurse naturale şi protecţia mediului – specializari în domeniul industriei alimentare, protecţiei si calităţii mediului Liceu curs frecvenţă redusa, filiera tehnologică, profil Tehnic – specializări în domeniul mechanic şi electric
  • Şcoala de Arte şi Meserii cu calificări în domeniile: industria alimentară, mecanic, electric şi electromecanic

 

      În anul şcolar 2010, instituţia noastră şi-a schimbat denumirea din Grup Şcolar Industrial “Costin D.Neniţescu”, în Colegiul Tehnic “Costin D.Neniţescu” conform Hotărârii de Guvern nr,81/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului,ordinul nr.4370 din 28.06.2010.